Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2017

bittersweetxoxo
7207 ce52 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viadivi divi
0004 7847 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viajointskurwysyn jointskurwysyn
bittersweetxoxo
0180 407f 390
bittersweetxoxo


bittersweetxoxo

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaszauklau szauklau

March 08 2017

bittersweetxoxo
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuchaczowo puchaczowo
bittersweetxoxo
9950 f685 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaHydrazyna Hydrazyna
bittersweetxoxo
Ktoś kiedyś powiedział mi, że czasem po prostu potrzebujemy by ktoś nam towarzyszył. Bez słów. Bez zbędnych gestów. Ale ze wsparciem, jakie niesie sama obecność osoby, której ufamy. Z jego siłą, której czasem nam brakuje.
— Anna Bellon
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viagoszko goszko
bittersweetxoxo
Nie rozpamiętuj przeszłych niepowodzeń czy zdarzeń będących źródłem poczucia winy, wstydu, porażki. Przeszłość minęła i tylko myślenie o niej utrzymuje ją żywą w pamięci.
bittersweetxoxo
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viagoszko goszko
bittersweetxoxo
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viagoszko goszko
bittersweetxoxo
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
bittersweetxoxo
Trzymanie go za rękę wydaje mi się być takie naturalne. Jakbym robiła to od zawsze. Jakbym nigdy nie miała przestać. Jakby jego dłoń była idealna dla mojej.
— found
Reposted fromlanni lanni viagoszko goszko
bittersweetxoxo
2041 aed2 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagoszko goszko
bittersweetxoxo
5898 f868 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viagoszko goszko
bittersweetxoxo
0754 9c04 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viagoszko goszko
6107 a7b9 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viagoszko goszko
bittersweetxoxo
2223 b0fd 390
Reposted fromjustMeee justMeee viagoszko goszko
bittersweetxoxo
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl